מה בין ערב רב ניאו-אשכנזי משכיל, גזעני ופאנטי, לפסולת פלשטינית מגוונת של טובחי ושורפי ילדים, נשים וזקנים, בארץ ישראל?

אחוות אחים. בחזית: האחים המוסלמים ובחסותם: האחים לנשק – הפחדנים הניאו-אשכנזים עם הקטטר. המטרה: התנעת הפתרון הסופי.

ליבוביץ, לא בכל מחיר! טיפה של שפיות…

קראתי בספר על שמו של הפרופסור היהודי המופרע שצידד בחלוקת הארץ "לשני עמים" לפי גבולות 1967  כי העם המומצא חייב להכיר בזכותה של מדינת העם היהודי כישות לגיטימית לצד "מדינת פלסטין". וכשנשאל אם הם לא יהיו מוכנים לכך ענה שלא תהיה ברירה אלא בהמשך הסטטוס קוו שהוא מלחמה עד חורמה בינינו ולפלסטינאים ותומכיהם.

לשני עמים: האחד עם הספר עתיר זכויות בן 3500 שנה של הסטוריה מפוארת והשני…עם מומצא ללא כל הסטוריה תרבות או מסורת. מורכב בודאות מערב רב ופרימיטיבי של עמים מוסלמים מהגרי עבודה (מוכח על פי שמות משפחתם).

הנקראים על ידי עצמם "מלח הארץ".

.הנקראים על ידי עצמם "מלח הארץ" כבר לא המובחרים שבחברה! – כי הם מלח רע המשחית את הארץ.

"מלח הארץ ואם תאבד למלח מליחותו…הן לא יצלח עוד לשום דבר כי אם להשליכו החוצה להיות מרמס לרגליי הבריות!" (ציטוט המקור הנוצרי).

.היושבים על אדמתנו ומטמאים אותה בגילוליהם כבסדום ובעלילותם כבעמורה, ההופכים אותה ארץ מלחה.